Facebook

Služby

hotel agnes

Hotel Agnes na břehu Pilského rybníka nabízí vynikající restauraci, krásné ubytování a mnoho volnočasových aktivit pro celou Vaši rodinu.

Více...

Novinky

novinky

Přjímáme objednávky na dárkové poukazy na chytání! Objednávejte emailem info@rybnikpilsky.cz nebo telefonicky na 724 795 387.

Pilsky

Provozovatel Pilského rybníku:


Jan Píbil
Zoufalka III 982, 584 01 Ledeč nad Sázavou
IČ: 066138111

Bankovní spojení: Česká spořitelna a. s., č. ú. 3088326083/0800 - bezhotovostní platba poukazů, VS 201801

Adresa rybníku:


Bohdaneč 87, 285 25 Bohdaneč CZ (okr. Kutná Hora) - Panoramatické foto

GPS: 49° 46' 49.51"N 15° 13' 37.9"E  

Mapa rybníku:


 mapa reviru

Rezervace rybolovu:


Rezervace probíhají pouze od pondělí do pátku od 8.00 hod. - 16.00 hod. Rezervace na víkend je třeba uskutečnit nejpozději do pátku 16.00 hod. O víkendu a ve státních svátcích není možné rybolov rezervovat. Bez předchozí rezervace nelze na rybolov přijet.

Telefon: (420) 724 795 387 | Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | Facebook

b

Zeptejte se nás:


{uniform form=1/}

Bez čeho není u nás možné zakoupit povolenku:

 • průmyslově vyráběné podložky pod ryby - (?) (100 x 50 cm)
 • celta (krycí plachta) min. 2 x 2 m - pro případ ulovení ryby přesahující velikost podložky
 • velkého podběráku s malými očky a rameny o šíři min. 80 cm
 • háčků bez protihrotů
 • únikových (průběžných) montáží na prutech (?)
 • desinfekce na ryby
 • nádoby na polévání ryb
 • vlasce s průměrem o minimální síle 0,30 mm
 • vyprošťovače háčků (pean)

Vybavení každého rybáře (prut, naviják) musí být způsobilé ke zdolávání i velkých ryb v revíru tak, aby nedošlo k přetržení vlasce nebo ke zbytečnému vysílení ryb. Správce revíru či místní rybářská stráž může lov na nezpůsobilé vybavení pozastavit nebo zcela ukončit bez nároku na náhradu. 

Denní doba lovu

měsíc začátek lovu konec lovu
leden, prosinec 8.00 hod. 16.00 hod.
únor, listopad 7.00 hod. 17.00 hod.
březen 7.00 hod. 18.00 hod.
duben, říjen 7.00 hod. 19.00 hod.
květen, červen, červenec, srpen 6.00 hod. 21.00 hod.
září 6.00 hod. 20.00 hod.

Rybářský řád

I. Popis revíru

 • lov je povolen celoročně  na položenou na 2 pruty pouze na vyznačených lovných místech (19), lov mimo lovná místa je zakázán
 • povoleny jsou i roslinné a živočišné nástrahy s výjimkou nástražních rybiček, které jsou zakázané
 • všechny druhy ryb jsou celoročně hájeny 
 • každý rybář je povinen rezervovat lovné místo min. 1 den předem, nelze přijet na rybolov bez předchozí rezervace

II. Chování při lovu

 • zakazuje se jakékoliv poškozování zařízení a příslušenství revíru (stavby, mola, značení apod.)
 • při lovu ryb dodržují lovci mezi sebou vzdálenost podle značení lovných míst, nedohodnou-li se spolu jinak
 • při lovu udicí musí být lovci u prutů přítomni tak, aby v případě potřeby mohli s nimi bezprostředně manipulovat
 • stanování, bivakování je povoleno pouze s platnou povolenkou a na předem určených místech na základě souhlasu provozovatele revíru
 • doba setrvání na lovném místě je max. 30 min. před a 30 min. po uplynutí povolené doby lovu
 • každý kdo loví ryby je povinen na místě udržovat pořádek, je zakázáno ponechávat odpadky na břehu, anebo je odhazovat do vody, po ukončení lovu je každý povinen uklidit své lovné místo
 • v areálu rybníka je rozdělávání ohně povoleno pouze na vyhrazených místech, vlastní nadzemní gril je možné použít na každém místě
 • rybář a jeho doprovod jsou povinni dodržovat pořádek a nesmí svým chováním rušit ostatní rybáře
 • konzumace alkoholu ve zvýšené míře povede k pozastavení nebo okamžitému ukončení rybolovu

III. Zakázané způsoby lovu a vnadění

 • z důvodu rybářského tlaku a s ohledem na zdraví ryb je zakázáno používání neupravených – tvrdých zrnin (kukuřice, hrách, atd.), krmiv plesnivých nebo kvasících či jinak znehodnocených
 • je zakázáno k lovu používat prostředků výbušných, látek otravných nebo omamných, jakýchkoli bodců, lapacích zařízení, udic bez prutů, nebo ryby střílet, lovit je do rukou a do ok, je zakázané podsekávání ryb
 • je zakázáno lovit na bójky, které nejsou součástí udice a to bez výjimky
 • je zakázáno označovat krmná místa
 • lov na plavanou zakázán
 • zakazuje se jakékoliv sakování ryb
 • používání šokových a odhazových materiálů je zakázáno s výjimkou fluorokarbonu
 • při lovu platí zákaz používání pevných montáží, jako jsou helikoptéry a jiné, je povinné použít tzv. únikové montáže – tzn., když dojde k utržení ryby, musí v ní zůstat pouze zaseknutý háček a vlascem, nikoli zátěž nebo krmítko
 • zakazuje se používání háčků s protihrotem nebo s protihrotem zamáčknutým

IV. Povolené způsoby lovu a vnadění

 • kdo loví ryby, smí k tomu používat nejvýše dvou prutů, každý nejvýše s jedním návazcem s jednoduchým háčkem bez protihrotu
 • při lovu musí mít rybář u sebe podložku pod ryby, dostatečně velkou tak, aby celá ryba byla na podložce, a aby žádná část těla ryby neležela na zemi. Podložka pod ryby musí být vždy mokrá. Podběrák s rameny min. 80 cm s malými oky, aby při podebírání byla celá ryba v síťce, aby se ploutve nebo skřele nezamotávaly do sakoviny.
 • zavážení návnad je možné pouze prostřednictvím zavážecí lodičky na dálkové ovládání, krmit ze břehu lze pomocí kobry, krmící lopatky, S- bombu nebo rakety
 • každý rybář je povinen rezervovat lovné místo min. 1 den předem, nelze přijet na rybolov bez předchozí rezervace
 • lov na feederové pruty je povolen pouze pro pruty s označením heavy nebo extra heavy, lov na klasické feederové pruty je zakázaný (označení prutu: picker, light, medium, medium - heavy)

V. Povolenky

 • povolení k rybolovu se vydává pouze na občanský průkaz, pro mládež do 15-ti let pouze v doprovodu osoby starší 18-ti let, která ovládá rybářskou techniku
 • každý lovící musí mít u sebe platnou povolenku a doklad totožnosti, povolenka je nepřenosná a platí pro jednu osobu
 • lovící zakoupením povolenky automaticky souhlasí s rybářským řádem i se sankcemi při jeho nedodržení
 • aktuální ceník povolenek viz. ceník
 • pro uplatnení dárkových poukazů je třeba vždy rybolov min. 1 den předem rezerovat a poukaz při nástupu na rybolov vyměnit za povolenku, dárkový poukaz neplatí jako povolení k rybololovu

VI. Sankce

 • lovící je povinen se na vyzvání podrobit kontrole správce rybníka nebo místní rybářské stráže, a to kontrole povolenky, povinné výbavy, montáží, zavazadel a vozidla
 • nedodržení kterékoli části rybářského řádu bude řešeno podle závažnosti přestupku i odebráním povolenky
 • rybářům, kterým byla odebrána povolenka, již nebude v běžném roce vydána
 • vjezd motorových vozidel do míst, kde to je zakázáno bude trestán odebráním povolenky k lovu
 • jakékoliv vážnější porušení výše uvedených pravidel bude mít za následek odebrání povolenky bez náhrady a okamžitou ztrátu všech práv k rybolovu v revíru

VII. Ostatní ujednání

 • Všichni jeseteři se při pouštění musí přidržet ve vodě do té doby dokud sami neodplují.
 • Při fotografování s rybou je povinen lovící držet ryby max. do půl metru nad zemí tak, aby pokud by ryba vyklouzla, upadla na podložku, která musí být při fotografování pod rybou. Fotografování s rybou je zakázáno zbytečně prodlužovat a je nutné vrátit rybu co nejdříve do vody. Při fotografování je třeba rybu polévat vodou tak, aby neoschla. Ryby se pokládají vždy na navlhčenou nebo mokrou podložku.
 • Provozovatel rybníku si vyhrazuje právo na všechny fotografie a videa, která návštěvníci pořídí v areálu rybníka. Tyto mohou být použity pro propagaci rybníka prostřednictvím internetu a dalších prostředků propagace a komunikace.
 • Každý rybář si za své věci odpovídá sám a je povinen si je zabezpečit proti odcizení či poškození, včetně věci uložených v zaparkovaném vozidle.
 • Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za škody způsobéné lovícímu na zdraví nebo majetku.

Při jakémkoli porušení pravidel a zákazů uvedených v řádu výše uvedeném lovícímu bude odebráno povolení k lovu bez náhrady a rybář je povinen opustit areál rybníku do 30 minut.

zima

Letošní rok 2017 se loví pouze formou chyť a pusť na jesetery. Pstruzi se již na Pilském rybníku neloví ani nedosazují. Pokud chcete lovit pstruhy na dírkách, navštivte náš rybník Kožlí.


 • aktuálně: pro nejnovější informace o rybolovu a síle ledu volejte (420) 724 795 387
 • denní doba lovu: 8.00 hod. - 16.00 hod.
 • povolenka chyť a pusť: 1 denní - 250 Kč, zakoupíte v hotelu Agnes od 9.30 hod. - 15.00 hod.
 • svůj příjezd je každý rybář povinen hlásit předem na telefon (420) 724 795 387
 • každý rybář je povinen se před zakoupením povolenky seznámit s aktuálním rybářským řádem a řídit se jím.
 • nedodržení nebo porušení (tj. i nedodržení povinné výbavy) vede k odebrání povolení ze strany místní rybářské stráže nebo správce revíru, bez nároku na náhradu.

Nejdůležitější základní pravidla lovu

 • loví se na dva pruty, které jsou speciálně určené pro lov dravců a jeseterů na dírkách
 • poivinná výbava: háčky bez protihrotupodložka pod ryby (min. 100x50 cm), peán, desinfekce, nádoba na polévání ryb, vlasec o síle min. 0,30 mm)
 • povoleny jsou umělé, živočišné i rostlinné návnady, živá rybička zakázána, splávek je povolen
 • vnadění je povoleno
 • lov se provádí od hráze po lávku u rybářského týpí
 • upozornění: pstruhové pruty na dírky bývají často velmi slabé a ohebné, v takovém případě dochází k přetržení vlasce nebo ke zbytečně velkému vysílení zdolávané ryby, lov na takové pruty bude rybáři na místě ukončen

Kompletní pravidla lovu pro rok 2018

I. Povolenka

Pro lov na dírkách lze zakoupit pouze jednodenní povolenka chyť a pusť, která platí od 8.000 hod - 16.00 hod za 250 Kč. Povolenky se vydávají v Hotelu Agnes, a to v době od 9.30 – 15.00 hod. (Po – Ne).

II. Pravidla lovu

Lov je prováděn na 2 pruty s jedním návazcem – povolen je pouze prut určený speciálně pro lov dravých ryb a jeseterů na dírkách. Pozor: pstruhové pruty na dírky bývají často velmi slabé a ohebné, v takovém případě dochází k přetržení vlasce nebo ke zbytečně velkému vysílení zdolávané ryby. Lov na takové pruty bude rybáři na místě ukončen. Loví se pouze na háčky bez protihrotu. Průměr vlasce na navijáku musí být o minimální síle 0,30 mm. Loví se na umělé, živočišné i rostlinné  návnady – lov na plavanou povolen, lov na živou rybičku zakázán. Lovící je povinen u sebe mít peán, podložku pod ryby, nádobku na polévání ryby na podložce, desinfekci.

Všechny druhy ryb jsou hájeny a musí být bezprostředně po ulovení nepoškozené a bez újmy vráceny do vody. Vnadění ryb je povoleno. V zimním období ryby tráví velice pomalu, proto stačí vnadit skutečně symbolicky a častěji. Při zbytečně velkých dávkách ryby často přestávají naprosto brát. Lov smí být prováděn pouze od hráze po úroveň lávky u "týpí" viz. mapa rybníka. Vrták na led si není možné u rybníka zapůjčit, rybář si musí přivézt svůj vlastní nebo svoji sekeru. Rozmer otvoru do ledu nesmí být větší než 20x20 cm.

III. Ostatní ujednání

Lovící je povinen udržovat na ledu pořádek, odpadky vyhazovat pouze do nádob k tomu určených kolem rybníka a nenechávat je na ledu. Lovící je povinen chovat se na ledu opatrně a zbytečně neohrožovat ostatní lovící. Vstup na led a lov na něm je výhradně prováděn na vlastní nebezpečí, provozovatel nenese žádnou odpovědnost za neopatrné chování a počínání rybářů na ledě.

IV. Sankce

Lovící je povinen podrobit se kontrole povolenky, vybavení, všech zavazadel  a osobních vozidel ze strany provozovatele a rybářské stráže. Při jakémkoli porušení výše uvedených pravidel je lovícímu okamžitě ukončen bez náhrady rybolov, zabavena povolenka a je povinen okamžitě opustit prostor rybníka.

Ceník rybolovu 2018

Druh povolenky      
jednodenní dle aktuální doby lovu    350 Kč 
24 hodin    vč. lovu přes noc 450 Kč
víkendová Pá - Ne 12.00 hod. - 18.00 hod.  bez lovu přes noc 750 Kč
víkendová Pá - Ne 12.00 hod. - 18.00 hod. vč. lovu přes noc 950 Kč
týdenní  Po - Ne bez lovu přes noc 1600 Kč
týdenní Po - Ne vč. lovu přes noc 2200 Kč

ceny povolenek jsou vč. DPH 21%, platné od 25. 1. 2018
změna cen vyhrazena

Rybník je také možné pronajmout celý na libovolný počet dní. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.nám nezávaznou poptávku.

Povolenku lze vyhotovit rovněž jako dárkový poukaz, který Vám zašleme.

platba je možná hotově nebo převodem na náš účet č. 3088326083/0800 variabilní symbol 201801, zpráva pro příjemce: poukaz Pilský
Objednávejte na - T: (420) 724 795 387 nebo E: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..  

Popis

popis

Rybník Pilský se nachází ve Středočeském kraji, v obci Bohdaneč u Zbraslavic, přibližně 20 km od Kutné hory a 75 km od Prahy. Rybník leží v nadmořské výšce 463 m. n. m. a rozprostírá se na ploše 3,6 ha. Průměrná hloubka rybníku je 2,5 m, jeho písčito-bahnité dno má oblý tvar. Po obvodu rybníku je přehledně vyznačeno 19 lovných míst, která jsou od sebe dostatečně oddělena, u některých jsou chytací mola. Břehy jsou travnaté a udržované po celý rok.

Základní informace

informace

Rybník Pilský je soukromým revírem, na kterém se loví pouze formou chyť a pusť. Najdete zde bohatou rybí obsádku, která je zastoupena hlavně trofejními kapry a jesetery, z dalších druhů jsou zastoupeni amuři, líni, boleni, aj. Rybník je situován na kraji obce, na jeho břehu se nachází areál, jehož součástí je hotel s restaurací, sportoviště, palírna, sady s pastvinami i rozhledna. Výborná dostupnost služeb při zachování přírodního charakteru okolí rybníku je velkou předností. 

Počasí Bohdaneč - Slunečno.cz

Rezervace

Probíhají vždy pouze:
od podnělí do pátku
od 8.00 - 16.00 hodin.

O víkendech a ve svátcích není možné rezervovat lovná místa.

Telefon:
(420) 724 795 387

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Facebook

Dárkový poukaz

poukaz

Hledáte neobvyklý a vkusný dárek pro Vaše blízké? Darujte jim rybolov u nás. Poukaz vyhotovíme a zašleme k Vám domů, nebo do emailu. Více...

Podpora

support

Chystáte se k nám poprvé? Rádi Vám poradíme jaké vybavení si vzít s sebou a jaké nástrahy u nás fungují nejlépe. T: (420) 724 795 387 nebo email

Video

youtube

Vstupte do naší video galerie

Go to top